Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

Våra tjänster är marknadsledande avseende kvalitet, säkerhet och funktionalitet.

EPM vänder sig till företag och organisationer som har stränga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och kundservice. 
Vårt erbjudande innefattar alla typer av moderna IT-driftlösningar. Det kan t.ex. gälla uthyrning av serverkapacitet såsom dedicerade och virtuella servrar i våra moderna datorhallar eller att ta hand om hela ditt företags IT-funktion. Du kan välja våra privata och driftsäkra molntjänster eller hybrida lösningar med integration mot publika molntjänster som Office 365.

Infrastructure as a service

IT på kran med högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet

EPM CloudPlace

Fokus på användning av it-funktionen istället för tekniken bakom

Office 365

Kombinera våra privata molntjänster med Microsoft Office 365

IT Drift

Fungerande IT-drift och IT-support

Konsulttjänster

Specialistkompetens i teknikens framkant

Kommunikation och säkerhet

Marknadsledande lösningar för kommunikation och IT-säkerhet

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.