Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

Våra tjänster är marknadsledande avseende kvalitet, säkerhet och funktionalitet.

EPM vänder sig till företag och organisationer som har stränga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och kundservice. 
Vårt erbjudande innefattar alla typer av moderna IT-driftlösningar. Det kan t.ex. gälla uthyrning av serverkapacitet såsom dedicerade och virtuella servrar i våra moderna datorhallar eller att ta hand om hela ditt företags IT-funktion. Du kan välja våra privata och driftsäkra molntjänster eller hybrida lösningar med integration mot publika molntjänster som Office 365.

Infrastructure as a service

IT på kran med högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet

EPM CloudPlace

Fokus på användning av it-funktionen istället för tekniken bakom

Office 365

Kombinera våra privata molntjänster med Microsoft Office 365

IT Drift

Fungerande IT-drift och IT-support

Konsulttjänster

Specialistkompetens i teknikens framkant

Kommunikation och säkerhet

Marknadsledande lösningar för kommunikation och IT-säkerhet

Våra Tjänster

EPM vänder sig till företag och organisationer som ställer högsta tänkbara krav på kundservice, specialistkunnande, tillgänglighet och IT-system som fungerar 365/24. Oavsett om IT:n skall hanteras hos kunden, i EPMs egna datacenters eller i det publika molnet – eller i en hybridlösning av dessa alternativ. Våra 300 certifierade och specialiserade konsulter hjälper våra kunder att utveckla deras IT på plats.

Infrastructure as a service

EPM förlänger sin egen infrastruktur med Microsofts världsomspännande datacenter. Vilket ger oss fördelen… Läs mer

Desktop as a service

EPM Data har ända sedan starten haft ett starkt fokus på att erbjuda små och medelstora företag i… Läs mer

Application as a Service

With Network Application Services, we deploy monitors into your network at critical points. We collect… Läs mer

Office 365

Vår tjänst Managed Office 365 innebär ett helhetsåtagande av Microsofts Office 365. EPM tar med denna… Läs mer

IT Drift

EPM Data har ända sedan starten haft ett starkt fokus på att erbjuda små och medelstora företag i… Läs mer

Konsulttjänster

EPM har sedan början på 1990-talet hjälpt företag och organisationer lösa sin IT-relaterade problem… Läs mer

Infrastracture     IT Drift    application

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.