Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

Aktuellt

Avancerade  IT-lösningar anpassade till små och medelstora företagens plånböcker!

Det började …
… i samband med den explosionsartade internetutvecklingen i högskolevärlden i början av 90-talet. Då bildades EPM Data AB med idén att skapa en ny effektiv modell för automatisk drift och underhåll av lokala PC-nätverk.

I dag 
… är EPM ett modernt IT-företag som erbjuder avancerade lösningar för hosting, virtualisering och drifttjänster till små och medelstora företag. Våra hostingtjänster erbjuder mycket hög säkerhet och tillgänglighet, till priser som är attraktiva för små och medelstora företag.

Vårt mål …
… är att fortsätta utveckla och förbättra våra lösningar och samtidigt sänka kostnaderna för våra befintliga och framtida kunder. Vi ska vara det självklara alternativet för små och medelstora företag i Stockholmregionen när de väljer leverantör av drift- och hostingtjänster.

IT & Telekomföretagen …
… är en branschorganisation för företag inom  IT och telekom. Vårt medlemskap där är en garanti för att vi följer god affärssed och är en seriös partner.

Kreditvärdighet betyder trygghet
EPM Data har i flera år fått kreditbetyget AAA enligt Soliditet AB:s rating. Det innebär en bekräftelse på att vi har en god ekonomi, vilket i sin tur borgar för långsiktighet och trygghet gentemot kunder, anställda och leverantörer.

 

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.