Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

“Vi ordnar med nätverkstekniker hos er”

 

Aktuellt

On Site Support / Bemanning

Tekniker på plats hod dig

Vi erbjuder alltid support på distans via fjärrstyrning. Men när det inte räcker kan vi sända vi ut en nätverkstekniker till ditt företag — antingen som en temporär insats eller mer återkommande.

Bemanning

I de fall du har ett återkommande behov av en konsult på plats så erbjuder vi bemanning, på heltid eller deltid. Detta kan vara intressant för större företag och organisationer som regelbundet behöver användarsupport och underhåll av såväl arbetsstationer som centrala system.

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.