Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

Att minimera behovet av support och brandsläckningar!

 

Aktuellt

Underhåll & övervakning

Vårt mål med underhåll av kundens nätverksinfrastruktur är att skapa rutiner som minimerar behovet av support och ”brandsläckningar”. Vi arbetar idag med några av marknadens mest avancerade system för underhåll av datornätverk. Allt från central hantering av programdistribution, automatisk hantering av system och programuppdateringar till avancerade system för backup och återläsning-tester är viktiga delar av våra underhållsrutiner.

Proaktiv övervakning utgör en viktig del av våra drifttjänster. Dygnet runt året runt utför EPM övervakning av våra kunders viktigaste funktioner i förebyggande syfte från vår driftcentral.

Tack vare denna övervakning får vi möjlighet att agera redan innan problem uppstår, vilket sparar både tid och pengar för våra kunder genom att kostsamma avbrott kan undvikas.

Övervakning ingår alltid för våra kunder som har supportavtal på Windows- eller/och Linux-servrar.

Exempel på sådant som övervakas:

  • Hårdvara, t.ex. switchar, lagringsenheter eller serverkomponenter.
  • Viktiga tjänster i operativssystemet som; utskrift, mail, backup etc.
  • Kommunikation, såsom er Internet-förbindelse eller VPN-anslutningar.
  • Viktiga programtjänster såsom Webservrar eller affärskritiska databaser.

Tanken med denna typ av övervakning är enkel – att kunna förutse problem och förhindra att de uppstår.

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.