Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

Aktuellt

Fungerande IT-drift och IT-support

Vi erbjuder väl utvecklade system och rutiner för alla de problem som du kan råka ut för i din dagliga IT-användning. Eftersom vi håller oss ajour med den senaste teknikutvecklingen kan vi hjälpa dig med nya tekniker såsom molnbaserad desktop och automatiserad och centraliserad deployment.

Med EPM:s drifterbjudande får du en kostnadsfri totallösning, vare sig vi ska agera baksupport till din IT-avdelning eller sköta om hela nätverket. Våra IT-drifttjänster finns med som en viktig del i våra tjänstepaketeringar så exempelvis ”Infrastructure as a service” och ”EPM Cloud Workspace”.

En stabil IT-miljö i ett väl fungerande nätverk kräver en effektiv och genomtänkt driftlösning. En sådan behöver dock inte behöver vara dyr. Tack vare modern teknik, automatiserade rutiner och kompetenta medarbetare kan vi erbjuda både konkurrenskraftiga och kundanpassade driftlösningar av hög kvalitet.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med nätverket på ditt företag!

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.