Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

AndreasW1

Motormännens riksförbund är Sveriges största konsumentorganisation för bilister med drygt 100000 medlemmar.

Innan migrering till EPM Cloudplace hade Motormännen en traditionell IT-lösning med outsourcade servrar och bärbara datorer med lokalt installerade programvaror.

Det var en underhållskrävande och statisk IT-miljö med stora behov av support och manuell handpåläggning.

”Vi hade olika PC-modeller med olika versioner av programvara. Supportbehovet var stort och fungerade inte tillfredställande. Dessutom var datasäkerheten bristfällig.” Victor Andersson, IT-samordnare på Motormännen.

Tillgängligheten utanför kontoret var begränsad och beroende av krångliga VPN-lösningar.

”Vi hade dessutom vårt kontor i Hammarstrand som skulle integreras i vår IT-lösning med samma villkor som på kontoret i Stockholm. Genom EPM Cloudplace arbetar våra kollegor i Hammarstrand i samma IT-miljö som oss. Vi arbetar i samma desktop över Internet oavsett var vi befinner oss” säger Victor.

Genom EPM Cloudplace har Motormännen moderniserat sin IT-miljö. Tillgängligheten utanför kontoret har ökat markant och datasäkerheten har förbättrats.

– Victor Andersson
IT- / Samordnare, Motormännen

Hemsida: motormannen.se

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.