Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

Aktuellt

Brief information about EPM Data AB

EPM is based in central Stockholm, the capital of Sweden.

Experienced IT partner

The company was founded in 1994. The idea was to create a new model of operation and maintenance of local area networks using the Internet as a communication media in order to streamline and automate the operation and maintenance of PC-based networks.

Today we are an established provider of hosting services and we offer cost-effective IT solutions using the latest technology to small and midsize companies and organizations. Our main business areas are: Secure hosting for business critical servers, as well as maintenance and support for local area networks, and virtulization solutions.

Hosting services

Our scalable hosting solutions are suitable for; file servers, mail servers, database servers, application servers, remote desktop servers, web servers to name the most common sorts of servers. In short, you can host almost any server you like.

IT on tap

instead of doing expensive investments in a server room and local hardware with backup solutions, cooling facilities and facing unnecessary electricity costs etc – buy only the server capacity you need, when you need it.

Get started

We are here to help. If you are planning to set up an office in the Stockholm area, look no further. We make IT work! For more information please contact us at info(at)epm.se.

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.