Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB

Här är vad andra säger:

Inte en enda gång på 13 år har vi haft skäl att ompröva vårt val
av hostingleverantör.Läs mer…
AndreasW1

– Andreas Winnberg
IT-chef, Hotel Birger Jarl
www.birgerjarl.se

Som ett självspelande piano,
Allt bara fungerar.Läs mer…

– Hjalmtyr Daregård
HR- / Marknadschef, Oljibe
www.oljibe.se

Vi hade dessutom vårt kontor i Hammarstrand som skulle
Läs mer…

– Victor Andersson
IT- / Samordnare, Motormännen
www.motormannen.se

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.