Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB
EPM Cloudplace

EPM Cloudplace garanterar tillgänglighet för hela arbetsytan inklusive applikationer. Tjänsten har en fast kostnad per användare och månad baserad på antal applikationer och datavolymer och kan kombineras med hyra av tillhörande hård- och mjukvara.

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.