Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB
Nytt avtal / Mgruppen

Managementgruppen har valt EPM som sin IT-partner. EPM levererar säker infrastruktur, drift och supporttjänster och tillhörande licenser till Mgruppen.

Mgruppen erbjuder chefsutveckling och ledarutveckling med en unik kombination av ledarskap, management och personlig utveckling.

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.