Det stora företagets IT-lösningar till alla!
© EPM Data AB
Nytt avtal / APC Logistics

APC Logistics har tecknat avtal med EPM gällande drift av IT-infrastruktur för samtliga sina kontor i Sverige.

APC Logistics AB i Sverige, med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, arbetar med konkurrenskraftiga transport- och logistiklösningar för internationella- lastförflyttningar. APC Logistics AB har valt EPM som leverantör av infrastruktur för samtliga affärskristiska system.

APC har därmed höjt datasäkerhet och tillgänglighet för samtliga system till högsta möjliga nivå.
EPM kommer att agera som sekundär supportorganisation till den lokala IT-avdelningen och bistå med expertis för vidareutvecklingen av IT-miljön.

epm-dataab

EPM har sedan starten 1994 hjälpt små och medelstora företag/organisationer att sköta sin IT-drift. Traditionellt har vi gjort det genom att erbjuda driftstödsavtal och support på allt från enstaka delkomponenter till outsourcing av hela IT-funktionen. På senare år har vi arbetat intensivt med virtuell infrastruktur och serverhosting. Kostnadseffektiva tjänster för serverhosting och IT-drift med hög säkerhet och tillgänglighet utgör idag kärnan för vår verksamhet. Vi har tagit ytterligare steg mot framtiden med vår tjänst EPM Cloudplace. En privat molntjänst som erbjuder IT som funktion och garanterar funktionalitet upp till både desktop och applikationsnivå.